دشت چالدران

دشت چالدران ، محل جنگ شاه اسماعیل و سلطان سلیم عثمانی

شاید برای شما هم جالب باشد که قدم به جاهایی تاریخی گذاشته و از مکان هایی بازدید کنید که چندین قرن پیش در آن ها سربازهای وطنمان با خون دل جنگیده و از کشورمان در برابر مهاجمین دفاع کرده اند.

دشت چالدران از جمله معروف ترین این مناطق می باشد که در شهرستانی به همین نام در استان آذربایجان غربی قرار گرفته و در تمامی سال میزبان تعداد زیادی از گردشگران می باشد که به تاریخ و مسائل جنگی علاقه دارند.

اما ماجرای این جنگ چه بود و چرا رخ داد؟ در حوالی سال 920 قمری بود که قدرت عثمانی ها افزایش یافته و تهدیدی برای سرزمین های دیگری که در شرق وجود داشت، بودند. عثمانی ها سرزمین های زیادی را به دست گرفته و به تدریج روانه ایران میشدند. در این زمان، دولت صفوی بود که در ایران حکومت را در دست گرفته و از پیش روی عثمانی ها برآشفته و خشمگین شده بود. در طی این زمان شاه اسماعیل، برای عثمانی ها مشکلات زیادی را به وجود آورده بود. یکی از نمونه این مشکلات تصرف شهر توقاف و شکست نیروهای آناتولی و پناه دادن به بردار شاه آن ها بود. حتی شاه اسماعیل، به برادر شاه عثمانی ها که علیه او به پا خواسته بود پناه داده و عمارتی در شیراز را در اختیار او گذاشت.

در در اولین روز شهریور ماه سپاهیان عثمانی با رهبری پادشاهشان، سلطان سلیم، با هدف جنگ علیه شاه عباس خود را به دشت چالدران رساندند. این دشت از لحاظ موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی نسبت به سایر نواحی برتریت ویژه ای داشت.

تعداد سربازانی که در ارتش دو حکومت دیده می شد، از همان وحله اول، طرف پیروز جنگ را آشکار کرده بودند. عثمانی ها بیش از دویست هزار سرباز و صفویان نیز نزدیک سی هزار سرباز داشتند. علاوه بر آن دلیل دیگری که عثمانی ها را طرف پیروز جنگ نشان میداد سلاح های آن ها نظیر توپ و تفنگ بود. عثمانی ها از بهترین وسایل جنگی برخوردار بودند و هر یک از سربازان صفوی را در یک چشم بهم زدن نابود میکردند. در طرفی دیگر سربازان صفوی با تیر و کمان و شمشیر تا آخرین نفس میجنگیدند.

بعد از به پایان رسیدن این جنگ خونین، شاه اسماعیل شکست سنگینی را تحمل می کرد و سخت افسرده شده بود. او مجبور شد قسمتی از ایران را که شامل آذربایجان، کردستان، گرجستان و ارمنستان بود را در اختیار عثمانی ها قرار دهد. با این وجود بعد ها صفویان با چندین جنگ دیگر با رهبری شاه عباس، توانستند بسیاری از بخش های ایران را از دست عثمانی ها پس بگیرند.

برای سربازان دلیری که در جنگ چالدران کشته شده اند آرامگاهی را در کنار  بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، دومین نیای صفویان ساخته شده است. علاوه بر آن مقبره شاه اسماعیل و خانواده او هم در محوطه این مقبره قرار دارد.

دشت چالدران

دشت چالدران با اینکه بخاطر واقعه تاریخی خود معروف می باشد، از لحاظ زیبایی و چشم اندازهای طبیعی هم مکانی دیدنی و بینظیر بوده و برای استراحت و اردو زدن گردشگران مناسب می باشد.

دشت چالدران

ارسال پاسخ